VASKEINSTRUKS:

Vestfossen:

  • Vasking må skje mens A og B har Garderober og ganger kan tas mens svømmerne er i vannet. Spyling rundt bassenget må gjøres når svømmerne er i

garderoben etter endt trening.

  • Vaskerommet er i gangen ut mot bassenget (døra mellom garderobene). Trenerne har nøkkel til Vaskeinstruks ligger i boksen merket ØESK.

-Søppel kastes i containeren nedenfor parkeringa (ved innkjøringa til SFO og flerbrukshallen).

 

Hokksund:

  • Nøkkelkort og alarmbrikke ligger i kodeboks hos Hæg, Markveien 14.
  • Dersom hallen er låst ved ankomst: Nøkkelkort legges på diplayet ved høyre side av døra. Rett etter man kommer inn, er det en alarmboks et stykke opp på veggen til høyre for inngangsdøra. Legg alarmbrikken på betjeningspanalet (se bilde over). Alarmen gir beskjed når den er deaktivert.
  • Vasking kan gjennomføres lørdag (fra C og A trener på ettermiddagen) eller søndag (ikke i tidsrommet 00 -15.00 da andre bruker hallen).
  • Garderober og gang samt trenings- og oppholdsrom i kjelleren, kan tas mens svømmetrening pågår. Spyling rundt bassenget, må gjøres etter endt

svømmetrening.

  • Trenings- og oppholdsrom i kjelleren: Vaskemidler står i oppholdsrommet i Vask treningsapparater med såpe og papir. Tørk av bordplatene i oppholdsrommet. Tøm alle søppelbøtter, og ta med søpla opp.
  • Vaskeinstruks for garderobe, gang og rundt bassenget, finnes i vaskerommet ved
  • Søppel settes på gulvet ved søppelkassene inne ved resepsjonen/publikumsinngangen.
  • Dersom det ikke er noen i hallen ved avreise: Trykk på betjeningspanelet til alarmen (se bilde under) slik at displayet vises . Trykk på fullsikring-symbolet (helt øverst til høyre - skjold med v i midten). Legg alarmbrikken inntil betjeningspanelet og alarmen gir beskjed om at den er satt på. Gå ut og lås døra ved å legge nøkkelkortet på displayet og trykke på låsesymbolet. Gi døra litt tid før du sjekker om døra er låst. Ikke åpne døra helt opp når du sjekker (da må du skru av alarmen og så sette den på igjen), kun en liten sprekk. Ikke gå før du har fått låst døra.

 

Skulle du være så uheldig og utløse alarmen, bruk alarmbrikka på displayet til alarmen slutter. Hvis du ikke får den til å slutte, gå ut. Uansett, kontakt kommunens vaktmestre på telefon 409 20 230 med en gang. De kan hindre vekteruttrykning samt hjelpe til med alarmen.